Hjem Verden Kæmpe hykleri: DF’s dobbeltspil

Kæmpe hykleri: DF’s dobbeltspil

af Extra Avisen


De kriminelle skal straffes hårdt. Og Mette Frederiksen skal for Rigsretten. Men når det kommer til Inger Støjberg, bliver Dansk Folkeparti pludselig underligt bløde i knæene. Ekstra Bladet konfronterer topfolkene Thulesen Dahl og Skaarup

Dansk Folkeparti har i et kvart århundrede prædiket lov, orden og barske straffe.

Men nu hvor hjerteveninden Inger Støjberg er idømt 60 dages fængsel, dur det danske retssystem lige pludselig ikke.

Topfolkene i Dansk Folkeparti, formand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup, buldrer frem på både sociale og i traditionelle medier og nu her i Ekstra Bladet.

De skyder med skarpt mod Rigsretten og dens dom. Det er en politisk dom, lyder det.

– Det er ikke en retssag, som vi kender den, siger Peter Skaarup.

Partiet vil heller ikke være med til at erklære Inger Støjberg uværdig til Folketinget. Den slags kan kun vælgerne bestemme, lyder det.

Dansk Folkeparti har ellers selv været med til at beslutte, at alle kommunalpolitikere, som får frihedsstraf, er uværdige til at sidde i byråd.

Kæmpe hykleri: DF’s dobbeltspil

Inger Støjberg med sin advokat, René Offersen, efter dommen mandag. Foto: Anthon Unger

Fundamentet
Strengere straffe til kriminelle har været Peter Skaarups helt store slagnummer igennem et efterhånden langt liv i politik. Men altså ikke i denne sag.

25 ud af 26 dommere idømte mandag Inger Støjberg fængselsstraf.

Dommerpanelet bestod af 13 højesteretsdommere og i alt 19 jurister eller advokater. Alligevel fremturer DF-toppen nu med den pointe, at Rigsretten ikke kan sammenlignes med en almindelige domstol, fordi den er nedsat af Folketinget.

Rigsretten er ellers nedfældet i selveste grundloven som den retsinstans, hvor en minister kan stilles til retligt ansvar.

DF’erne er da også almindeligvis trofaste tilhængere og støtter af grundloven

‘Grundloven er selve fundamentet for det danske folkestyre,’ lyder det eksempelvis i partiets arbejdsprogram.

Selvom DF-spidserne er sure på Rigsretten, så har DF allerede nu stemt for at sende statsminister Mette Frederiksen (S) for Rigsretten.

– Peter Skaarup, hvordan kan I kræve Mette Frederiksen for en rigsret, hvis I ikke tror på den som institution?

– Det er en indrømmelsessag for Mette Frederiksen og Mogens Jensen. Vi ved allesammen, at 8. november 2020 fik regeringen at vide, at der mangler lovgrundlag til at aflive alle mink i Danmark. Alligevel fortsætter regeringen.

– Så Rigsretten var noget sjusk ift. Støjberg – men Mette Frederiksen, det er bare i orden?

– Jeg siger bare, hvis Inger Støjberg skal for en rigsret. Vi stemte jo imod, så skal Mogens Jensen vel også.

– Så du vil sende dine politiske modstandere for en domstol, du ikke selv tror på?

– Det er et kæmpe skråplan, at man sender Inger Støjberg for en rigsret.

– Hendes brøde er meget diskutabel.

– Nu gør du dig til dommer. Du er utilfreds med dommen over Støjberg. Alligevel vil du sende dine politiske modstandere for selvsamme domstol. Det lugter af hykleri?

– Nej, jeg har været med til at vedtage i Folketinget, at Inger Støjberg skulle for en rigsret. Jeg stemte nej, men et flertal stemte ja. Derfor tillader jeg mig at argumentere imod Rigsretten. Det er vel meget naturligt, jeg har jo ikke været med til at sende nogen for en dommer, der har slået et andet menneske ned.

– Har du nogensinde tidligere i dit virke argumenteret for kortere straf til nogen som helst?

– Det handler ikke om kortere domme.

– Synes du da ikke, at Støjbergs straf er for hård?

– Det er en voldsom hård straf.

– Har du nogensinde om en kriminel sagt, ‘at den straf var alligevel for hård’?

– Jeg mener, hun har gjort det rigtige. Hun har gjort, hvad hun kunne.

– Landets fremmeste jurister har jo netop bestemt, at hun IKKE har gjort det rigtige. Hun skulle have sikret partshøringer. Hun udsendte sågar en instruks, der sagde, at det skulle man køre hen over. Så lad os lege et øjeblik, at du er medlem af et lov og orden-parti. Vi er vel enige om, at Inger Støjberg kørte over for rødt?

– Jeg er medlem af et lov og orden-parti. Men jeg er ikke enig i, at man skal sende Inger Støjberg for en rigsret.

– I har lavet skrappe reglerne for kommunalpolitikere. De skal ud, hvis de får frihedsstraf. Hvordan søren kan det ikke også gælde Inger Støjberg?

– Det er æbler og pærer. Kommunalpolitikerne er jo ikke ministre. De er ikke underlagt en ministeransvarslov.

– Er de ikke helt så pæne?

– De er ikke ministre. De er ikke underlagt en lov om ministeransvar. Men der er en straffelov.

– Skal du have retteblæk med ind og fjerne din underskrift fra grundloven – har du ikke respekt for, at en rigsret er sådan, man retsforfølger en minister?

– Net, jeg skal ikke have retteblæk med. Jeg har skrevet under på, at jeg vil overholde grundloven. Jeg har ikke skrevet under på grundloven decideret.

– Rigsretten er en del af grundloven?

– Ja, vi skal overholde grundloven. 100 procent. Men det behøver ikke betyde, at vi er enige i, hvad en rigsret måtte komme med af kendelser.

– Byretten i København var inhabil, Bagmandspolitiet var for langsom, EU’s antisvindelenhed var politiske, og nu er I uenige med 13 højesteretsdommere. Har I et problem med retsinstanser i Dansk Folkeparti?

– Nej. Man kan sige, at en domstolsafgørelse, der er endelig, bliver vi nødt til at tage til efterretning og leve efter. Men jeg synes ikke, at de sager (Messerschmidts og Støjbergs, red.) er sammenlignelige. Rigsretten er et meget specielt instrument, siger Thulesen Dahl.

– Men når du spørger, om Inger Støjberg kan stille op som formand, er der jo ikke nogen, der har anfægtet, at Morten Messerschmidt kan stille op som formand, og tilsvarende skal man jo heller ikke anfægte Ingers ret til at gøre det, hvis hun vil.

– Støjbergs dom er endelig, det er Messerschmidts ikke. Det må da være værre?

– Jeg vil ikke ud i den der ‘værre end …’. Jeg mener ikke, at de to domme kan sammenlignes.

– Kan man kalde sig selv et lov og orden-parti, hvis du mener, at Inger Støjberg stadig kan være formand og værdig til at sidde i Folketinget?

– Ja, det mener jeg. Alle skal følge de regler, der gælder. Vi respekterer Rigsrettens afgørelse, ingen tvivl om det. Men vi skal i Folketinget vurdere, om hun er værdig til at være medlem, og der er ikke nogen klar skillelinje for, hvornår man er det.

– Men trækker det ikke fra for dig, at hun nu er idømt fængsel?

– Det synes jeg da er utrolig trist. For jeg mener ikke, at hun skulle være idømt fængsel. Jeg synes, det er helt ude af proportioner. Vi taler om tre pars adskillelse i tre måneder.

Inger Støjberg har endnu ikke meldt ud, om hun vil være medlem af – eller formand for – Dansk Folkeparti. Det vil Morten Messerschmidt til gengæld gerne, og han har også har fået en dom: seks måneders betinget fængsel i Københavns Byret for svindel.

Messerschmidt har kaldt byretsdommeren, der dømte ham sammen med to domsmænd, inhabil, og Dansk Folkeparti har kritiseret byrettens afgørelse.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning HjorthSource link

Flere Artikler