Hjem Politik S-profil i ulovligt kammerateri? ‘Det må man ikke som politiker’

S-profil i ulovligt kammerateri? ‘Det må man ikke som politiker’

af Extra Avisen
S-profil i ulovligt kammerateri? ‘Det må man ikke som politiker’


Det er ulovligt at bruge den offentlige forvaltning til at drive partipolitisk arbejde. Men ikke desto mindre er det sket i Aalborg Kommune ifølge en førende ekspert.

Her har den fremtrædende S-rådmand Hans Henrik Henriksen forskelsbehandlet og hjulpet sin partifælle ved at stille forvaltningens arbejdskraft til rådighed.

Samtidig er et andet byrådsmedlem fra DF blevet spist af med et link til en kommuneplan, da han bad om samme type hjælp. Det viser mail mellem politikerne, som B.T. har fået indsigt i.


Tilbage i september spurgte Aalborgs socialdemokratiske byrådsmedlem Evald Lange Rise sin partikollega og rådmand om hjælp til et valgarrangement i Bislev.


Tilbage i september spurgte Aalborgs socialdemokratiske byrådsmedlem Evald Lange Rise sin partikollega og rådmand om hjælp til et valgarrangement i Bislev.

Vis mere

I mailen spørger byrådsmedlem Evald Lange Rise (S), der er valgt i samme valgkreds som Hans Henrik Henriksen, rådmanden om hjælp til et valgmøde i Bislev (se billede).

Herefter indløber der svar retur fra en faglig medarbejder, ligesom en anden medarbejder stilles til rådighed med telefonnummer.

Da en byrådskollega fra et andet parti – DFeren Kristoffer Hjort Storm – ligeledes anmoder Hans Henrik Henriksen om hjælp »til at blive ordentlig klædt på«, kommer i stedet et kort svar retur fra rådmanden med et link. Det er ulovligt, mener kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der har set mailene:

»Det må man ikke som politiker, det hér. Der er jo nogle grundlæggende krav til offentlig forvaltning. Et af dem er, at man er partipolitisk neutral – man kan altså ikke lave partipolitisk arbejde for politikerne. Det bør en erfaren politiker vide,« siger Roger Buch.

Ligesom en statsminister og en borgmester er rådmandsposten en lønnet stilling med faglige medarbejdere, ansat i forvaltningen, som man må bruge i sit politiske arbejde. Men man må ikke bruge dem til partipolitisk arbejde. Det er den skillelinje, som Roger Buch mener, by- og landskabsrådmanden har overtrådt i det, han kalder et »groft eksempel«:


Her er svaret fra rådmandens sekretær, der ud over kontakt til en medarbejder også vedhæfter information om cykelstien.


Her er svaret fra rådmandens sekretær, der ud over kontakt til en medarbejder også vedhæfter information om cykelstien.

Vis mere

»Der er en klar skillelinje. Og det bliver kun værre af, at det er på vegne af en byrådskollega. Så er det endnu mere fjernt, at forvaltningen skal hjælpe med noget som helst.«

Ud over forskelsbehandlingen af byrådsmedlemmerne er det også et urimeligt pres at lægge på en faglig medarbejder. Rådmanden stiller den pågældende medarbejder i et dilemma, mener Roger Buch:

»Der er to ulovligheder – både henvendelsen fra rådmandens side, og så mener jeg også, det er ulovligt, at rådmanden forskelsbehandler de to. For mig at se er det også ulovligt, at forvaltningen giver servicen, men der er vi også igen ude i, at det er en byrde at give en menig medarbejder. Det er et hårdt krav at skulle sige fra over for en magtfuld rådmand,« siger han.

Da B.T. forelægger rådmanden kritikken, kalder Hans Henrik Henriksen det for »absurdteater«:


Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S), stiller ikke op til KV21.


Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S), stiller ikke op til KV21.

Vis mere

»Han er ikke klædt på med andet end fakta, og det samme er Kristoffer Hjort Storm. Vi har også holdt informationsmøder på tværs af forvaltninger for at klæde politikere på til en valgkamp, fordi vi er ordentlige mennesker i Aalborg,« siger rådmanden.

Dansk Folkepartis viceborgmester, Kristoffer Hjort Storm, føler, han er blevet forfordelt.

»Det er direkte løgn. Jeg får et kort svar på tre linjer, mens Evald får et svar med en henvisning til en medarbejder. Man skal godt nok være blind for ikke at kunne se forskellen i de to svar.«

Men du får jo et svar. Går du ikke i små sko?


Hér er mailen, som byrådsmedlemmet Kristoffer Hjort Storm (DF), der også er viceborgmester i Aalborg, får af rådmand Hans Henrik Henriksen.


Hér er mailen, som byrådsmedlemmet Kristoffer Hjort Storm (DF), der også er viceborgmester i Aalborg, får af rådmand Hans Henrik Henriksen.

Vis mere

»Det gør jeg overhovedet ikke, for det her handler om, hvad man må og ikke må. Det handler om, vi har et byrådsmedlem, der behandles på én måde, og en, der behandles på en anden måde af en rådmand.«

Den udlægning er Hans Henrik Henriksen uenig i:

»Vi har ikke klædt ham, Evald Lange Rise, på med noget politisk. Han har fået akkurat det samme, som Jes Lunde fra De Radikale har fået på en lignende forespørgsel, eller andre får, hvis de spørger. I de otte år, jeg har været rådmand, har vi klædt folk på i forhold til fakta.«

At det er »fakta«, som rådmanden siger, er Roger Buch enig i. Men det bliver problematisk, når et andet byrådsmedlem fra et andet parti ikke får samme hjælp, siger kommunalforskeren:


Uddrag af den mail, som Evald Lange Rise (S) fik tilsendt af en kommunal medarbejder, efter forespørgslen til rådmand Hans Henrik Henriksen (S).


Uddrag af den mail, som Evald Lange Rise (S) fik tilsendt af en kommunal medarbejder, efter forespørgslen til rådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Vis mere

»Svaret er ikke i sig selv særligt problematisk. For det er primært faktuelle oplysninger. Men som det andet eksempel viser, lever rådmanden åbenlyst ikke op til at være partipolitisk neutral,« siger Roger Buch.Source link

Flere Artikler